Organisatienota

Naam vereniging: Goezot!vzw
Ondernemingsnummer: 0472.865.003

Verzekeringsmaatschappij: DVV verzekeringen

Polissen voor bestuurleden en medewerkers:

Verzekering Sport en Ontspanning polisnr.0-11-1602.202-00-B


Onkostenvergoeding: Goezot! werkt niet met een forfaitaire onkostenvergoeding maar betaalt wel kosten terug die werden gemaakt na instemming van het dagelijks bestuur.
Er wordt steeds om een onkostennota gevraagd.
Voor verplaatsingen met eigen wagen voor de vzw, wordt 0,30 €/km vergoed.

Copyright © 2013 Goezot vzw | Login

Dienstenthuis
Davy Gevers
Nijs Keustermans
Bart Sel
gsv
Willemsen Steve
Ednico-Cago
Wesaproductions
Wuyts Software Development
Heyns Betonwerken
Lenaerts hvac
Your Logo